7 Soalan Temuduga Berkaitan Integriti Dan Jawapan

Integriti merupakan aspek penting yang harus dijunjung tinggi dalam setiap bidang, termasuklah dalam pekerjaan kerajaan. Dalam menjalani sesi temuduga kerajaan, calon pekerja akan ditanya mengenai kemahiran dan nilai integriti mereka.

Oleh itu, sebagai bakal pekerja, penting untuk memahami dan memperlihatkan komitmen terhadap integriti dalam menjalankan tugas-tugas kerja.

Tujuh Soalan Temuduga Integriti Kerap Ditanya

Dalam artikel ini, akan dibincangkan beberapa contoh soalan temuduga berkaitan integriti yang mungkin ditanya serta bagaimana menjawabnya dengan cara yang tepat.

Soalan 1: Apakah pemahaman anda tentang integriti dan bagaimana ia berkaitan dengan pekerjaan anda di kementerian ini?

Sebagai sebuah negara yang berdaulat, integriti merupakan satu nilai yang amat penting untuk diterapkan dalam setiap bidang, termasuklah dalam sektor kerajaan.

Oleh itu, sebagai calon yang ingin bekerja di Kementerian Kewangan Malaysia, saya percaya bahawa integriti adalah satu nilai penting yang harus diutamakan dalam menjalankan tugas saya.

Soalan 2: Bagaimana anda memastikan bahawa anda sentiasa mematuhi kod etika dan integriti semasa menjalankan tugas-tugas anda?

Saya memahami bahawa integriti bermaksud melakukan tindakan yang betul, jujur dan bertanggungjawab tanpa mengira apa-apa sekalipun keadaannya.

Sebagai pekerja di Kementerian Kewangan, saya akan memastikan bahawa saya sentiasa mematuhi kod etika dan integriti semasa menjalankan tugas saya.

Saya akan berusaha untuk memastikan data dan maklumat yang saya uruskan adalah tepat, sahih dan tidak diubahsuai.

Soalan 3: Apakah langkah-langkah yang anda ambil untuk menangani situasi di mana anda mendapati ada pekerja yang melakukan tindakan yang tidak jujur atau melanggar integriti?

Sekiranya saya mengetahui bahawa ada pekerja yang melakukan tindakan yang tidak jujur atau melanggar integriti, saya akan melaporkannya kepada pihak yang berkenaan dan mengambil tindakan yang sewajarnya.

Saya juga akan memastikan bahawa tindakan dan keputusan yang saya buat dalam pekerjaan saya adalah adil, telus dan beretika.

Soalan 4: Adakah anda pernah menghadapi situasi di mana anda merasakan tindakan yang diambil oleh pihak lain bercanggah dengan nilai integriti? Bagaimana anda menangani situasi tersebut?

Saya percaya bahawa penting untuk menghadapi situasi di mana saya merasakan tindakan yang bercanggah dengan nilai integriti dengan memberikan alasan logik dan bukti yang kukuh.

Saya juga akan mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian yang tepat dan adil untuk menyelesaikan situasi tersebut.

Soalan 5: Apakah tanggungjawab anda untuk memastikan data dan maklumat yang anda uruskan di kementerian ini adalah tepat, sahih dan tidak diubahsuai? Bagaimana anda memastikan hal ini berlaku?

Saya berkomitmen untuk mempertahankan nilai integriti dalam setiap tindakan dan keputusan yang saya buat dalam pekerjaan saya.

Saya berharap bahawa dengan komitmen saya dalam menjunjung nilai integriti, saya dapat memberikan sumbangan yang terbaik kepada Kementerian Kewangan Malaysia.

Soalan 6: Bagaimana anda memastikan bahawa tindakan dan keputusan yang anda buat dalam pekerjaan anda adalah adil, telus dan beretika?

Soalan 7: Adakah anda pernah terlibat dalam situasi di mana anda diberikan tekanan atau arahan untuk melanggar nilai integriti dalam pekerjaan anda? Bagaimana anda menangani situasi tersebut?

Punca Utama Calon Digagalkan.

Anda tahu tak punca utama calon digagalkan dalam sesi temuduga? Jom baca perkongsian pegawai kerajaan ini. Klik butang di bawah untuk baca.